Produsent av naturtorv, taktorv samt plenjord og strøtorv av ypperste kvalitet

Nyheter

Torvtak

Vår torv er grov og egner seg meget bra til torvtak. Torva leveres ferdig gjødslet og kalket slik at den er klar til såing. Man trenger ikke å vanne torva før såing. Vi anbefaler en tykkelse på torva på 18-25cm. Det vil si at 1m3 med torv dekker fra 4 - 5,5m2.

Stein

Av dekorstein har vi flere typer og størrelser på lager. Blant annet; marmor, elvestein, og kulestein Noe leveres i 25 kg sekker, 1000 kg storsekk og noe i løs vekt.

Bark

Vi lagerfører både toppbark og prydbark i løst og sekker. Du kan også få kjøpt barkduk hos oss. Vår bark er et rent naturprodukt av norsk gran og furu.

Jord

Vår bedjord er en blanding av plenjord og torv til bruk i blomsterbed og kjøkkenhage. Den er ferdig kalket og tilsatt en miljøvennlig hønsegjødsel. Vår plenjord eller matjord er jord som er tilsatt sand, og er den som navnet tilsier det som brukes alle steder hvor det skal såes gressplen og også til reparasjon av plener. Husk at det må tilsettes kalk og gjødsel.

VELKOMMEN TIL SUNDLAND TORV OG JORD AS

Vi er en bedrift som har drevet på med torvproduksjon i over 100 år. Våre største kunder er gartnerier i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Alle våre torv og jordprodukter blir høstet fra eget område. Vi har i løpet av de siste årene hatt et økt fokus på produktutvikling, noe som har ført til en stadig utvidelse av vårt sortiment.

I dag produserer vi i tillegg til naturtorv, veksttorv og taktorv også plenjord, plantejord og strøtorv av ypperste kvalitet.

Torv, jord, bark, kulestein og singel kan hentes i egen tilhenger som vi lesser på. Dette er inkludert i prisen!

Facebook