TOPPBARK, PRYDBARK OG BARKDUK

 

Toppbark i løsvekt

Toppbark i løsvekt

 

Vi lagerfører både toppbark og prydbark i løst og sekker. Du kan også få kjøpt barkduk, nett og plugger hos oss!


TOPPBARK

Bruksområder

Bark er velegnet til dekking av jord, omkring planter og trær i bed/rabatter, i skråninger, i parker og industriområder eller andre steder der man ønsker å hemme ugressvekst og samtidig pynte opp området og redusere vedlikehold. Man oppnår en ekstra effektiv ugresshemmende virkning ved å legge barkduk innen man legger barken. Med barkduk forlenges også barkens levetid. Toppbark beskytter mot frost og erosjon og er økonomisk i bruk. På barkduken legges et ca 7cm tykt lag bark første gang. Anvendes ikke duk, bør barktykkelsen være 10cm.

Vedlikehold

Vi anbefaler å vedlikeholdsdekke barklagte områder med et tynt lag, ca. 2-3cm, med fersk toppbark hvert år, fordi bark brytes ned relativt hurtig til næringsrik jord. Slik beholdes også den ugresshemmende effekt. Flerårige planter som står i barklagte områder bør punktgjødsles for å kompensere for den næring barken tar opp fra jorda under nedbrytingsfasen. Bark som er nedbrutt blir til næringsrik jord. Løk må alltid settes ETTER at duk og bark er lagt. Snitt bare et hull i duken og plant løken. Legg gjerne ut bark om høsten, det vil gi en frostbeskyttende virkning for plantene.

I løsvekt:

Toppbark

Toppbark/dekkbark er et rent naturprodukt av norsk gran og furu.

Toppbark, 0-3 m³ – kr. 500,00 pr. m³
Toppbark, over 3 m³ av gangen – kr. 460,00 pr. m³

I sekk:

Toppbark, 50 liter – kr. 65,00


PRYDBARK

Bruksområder

Prydbark egner seg best i bed med sommerblomster, løkplanter og stauder, der man vil ha en dekorativ bakgrunn for fargerike planter. Prydbark hemmer ugressvekst. For optimalt ugresshemmende resultat bør barkduk legges før barken. Legg et 7cm tykt lag første gang ved bruk av duk. Uten duk, bør du legge noen ekstra cm. Den kan også brukes som potte-underlag, i gangstier, under nyttevekster m.m. For optimalt ugresshemmende resultat bør barkduk legges før barken.

I løsvekt:

Prydbark

Prydbark er et rent naturprodukt av norsk gran og furu.

Prydbark, 0-3 m³ – kr. 530,00 pr. m3

 

I sekk:

Prydbark, 50 liter – kr. 75,00


Barkduk

Før man legger ut Floralux® Barkduk, bør det største ugresset fjernes. Ved nyplanting skjærer man et kryss i duken og planter gjennom duken. Der det allerede er planter, kan man skjære kryss i duken og dra små planter gjennom duken. For øvrig må man tilpasse duken rundt plantene. Hvis man skal skjøte barkduken, bør man legge overlapping på ca. 10 cm for å unngå at ugresset trenger opp i skjøten.

Floralux® Dekkbark av ren furu egner seg spesielt godt til å legge over barkduken. Bruk gjerne et 5–10 cm tykt lag.

Barkduk, 15 m² – kr. 105,00
Barkduk, 100 m² – kr. 700,00


Ekstra sterk duk

Sterk underlagsduk som hindrer ugress.
Velegnet under bark, flis, dekorstein, singel, heller, brostein og belegningsstein. Duken slipper gjennom luft, vann, og flytende gjødsel. Må tildekkes, er ikke UV-bestanding.

Plantex duk, 20 m² (ekstra sterk) – kr. 389,00
Plantex duk, 15m² (ekstra sterk) – kr. 285,00


Barkstopper

Smart nyhet som holder barken på plass!
Barkstopperen er en 78 cm bred og 18,5 cm høy «kam» i solid plast. Ved å sette barkstoppere i skråninger holdes både bark og duk på plass. Beregn 6 stk barkstoppere på 3 m2, og sett dem opp i forbandt. Deretter fylles det på med bark.

Barkstopper 80 x 20 cm – 6 pk – kr. 129,-


Plugger til festing av duk

Til feste av fiber – bark – og vekstduk.
«Spiker» av plast som holder fiberduk, barkduk og jorddekke på plass. Trykk pluggen gjennom duken og ned i jorden/bakken.

Barkplugger 8 pk – kr. 26,00


Barknett

Barknett, 2 m bredde (pr. 2 m²) – kr. 50,00