Torvstrø og flis har god sugeevne og egner seg derfor å bruke som dyrestrø.

torvstro-flis

Torvstrø, 300liter – Flis, 25kg

TORVSTRØ

Torva er lys og uten stein og leire holder lav vekt og riktig fuktighet.
Disse faktorene bidrar til høy oppsugingsevne.

Strøtorva produseres om sommeren og lagres siden i stabler.
Produksjonskjeden håndterer den skånsomt fra første harving og vending, frem til
transporten frem til kunden. Bare de beste torvpartiene brukes til strøet.

Torvstrø har også andre gode egenskaper:

Torvstrø, 300 liter:
Pr. stk. – kr. 133,00 inkl. MVA
1 pall eller mer pr. stk. – kr. 110,00 inkl. MVA

1 balle = 35kg
1 pall = 15 baller
1 pall = ca. 500kg
1 pall = 4,5m³

______________________________________________________________

FLIS

Vi har også flis i flisballer på lager. Den er tørr og har god sugeevne.

25kg flisballe

25kg flisballe

Flis:

Pr. stk. – kr. 95,00 inkl. MVA
1 pall eller mer, pr. stk. – kr. 79,00 inkl. MVA

1 balle, 25 kg
1 ball = 18 balle
450kg pr. pall
3 baller = 1m³