Veksttorv og naturtorv i løsvekt

Vår kvalitetstorv er grov og egner seg ypperlig til torvtak. Torva har en egenvekt på 400-600 kg pr m³ og leveres ferdig gjødslet og kalket slik at den er klar til såing. Man trenger ikke å vanne torva før såing.

Lastebilen vi bruker til å levere torvtakVi anbefaler en tykkelse på torva på ca. 20-25 cm. Det vil si at 1 m³ med torv dekker fra 5-5,5 m².

Til torvtransport og utlegging av taktorv samarbeider vi med et transportfirma som har bil med transportbånd på ca. 20 m. Torva blir da spredt ganske jevnt ut over taket. Det er en forutsetning at det er bilvei ikke lenger enn 10 m fra hytteveggen. Bilen kan få med seg opp til 40 m³, og en vekt på 14 tonn.

Legging, stell og vedlikehold av torvtak

For at et torvtak skal se pent ut er det avhengig av stell og vedlikehold.  Her er noen gode råd for deg som skal legge eller vedlikeholde torvtak levert av oss.

Legging

Torva vi leverer er ferdig gjødslet og kalket, og har en fuktighet som gjør at du kan så frø direkte etter legging. Valg av riktig gresstype er viktig avhengig av klima. Vi har frø beregnet til torvtak i 1 kg esker til 50-75 m².

For at frøene ikke skal blåse bort, bør du rake de lett ned.

Evt. klappe dem forsiktig ned med en spade slik at de får god kontakt med torva. Gresset spirer gjerne i løpet av to uker ved tilstrekkelig vanning.

Vanning

Sørg for å vanne i perioder med tørke, og spesielt i de første ukene etter såing. Vann rikelig slik at torva er gjennomtrukket. Vanner du for mye, vil du få et økt behov for gjødsling ettersom noe av dette vil skyldes bort og renne ned fra taket.

Det er veldig lurt å legge en slange på taket før torva legges slik at du kan koble til en vannspreder. Vannslangen blir på den måten liggende under torva og dermed så har du et skjult vanningsanlegg.

Gjødsling – 2 ganger i året

For at taket skal holde seg fint og grønt er det viktig å tilføre næring hvert år, gjerne to ganger i året.

  • Bruk ca. 4-5 kg kunstgjødsel (virker raskt, men kort) og 10 liter naturgjødsel (virker langsomt, men lenge) per 100 m².

Siden mye av næringa blir skylt bort i løpet av vinteren, bør man helst gjøre dette tidlig i vekstsesongen når snøen har smeltet. Deretter er det lurt å gjødsle på nytt med kunstgjødsel når sommeren kommer, rundt månedsskiftet juni/juli.

Kalking – hvert 4. år

Det holder å kalke ca. hvert fjerde år, eller evt. etter behov.

  • Bruk ca. 20-25 kg per 100 m².

Klipping, raking og luking

Hver vår bør du rake bort dødt gress og luke bort ugress før de slipper frøene. Det er også veldig viktig fjerne busker og trær. Da sparer du deg for mye jobb med luking utover sommeren.

Gresset bør klippes første høst etter såing. Det gir et godt vekstgrunnlag for kommende vår. Senere slås det etter behov, altså når det blir veldig langt og tett. Vi anbefaler å la det være igjen en lengde på ca. 10 cm.

Hvis du føler torva blir for kompakt, kan du lufte røttene med en jernrive. Stikk riven lett i torva med små mellomrom og beveg riven frem og tilbake.

Toppdressing

Etter noen år kan det være behov for et tynt lag torv på toppen av torva. Hull og søkk bør etterfylles. Torva må vannes godt slik at den ikke blåser bort. Vi har sekker med veksttorv du kan bruke som toppdressing. Veksttorva vår finnes i løsvekt og i 50 liter sekker som er lett håndterlige.

Noe mer du lurer på?

Kontakt Tormod Foss på tlf. 906 05 244.

Han har mange års erfaring innen legging av torvtak.

Veksttorv 50 liter

PRISER

Veksttorv, 50liter inkl. MVA:

50 liter – kr. 49,00 pr. sk

10 sk x 50 liter – kr. 45,00 pr. sk

42 sk(pall) x 50 liter – kr. 40,00 pr. sk

Du kan også kjøpe veksttorv i løsvekt og hente hos oss:

0-3 m³ – kr. 450,00 pr. m3

mer enn 3 m³ av gangen – kr. 420,00 pr. m3

FRØBLANDING TIL TORVTAK:

Frøblanding til           50-75 m2 torvtak        kr. 169,-

Torva er produsert av Sundland Torv og Jord AS og blir levert av T. Foss Transport AS. 

Kontakt Tormod Foss for mer informasjon:

  • Tlf: 90 60 52 44
  • E-post: firmapost@sundland-torv.no